Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar.

De kinderfysiotherapeut heeft gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot:

- Motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind
- Specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd
- Fysieke fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen
- Specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen
- Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van het gezin/ouders
- Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding, specialistische tweedelijns zorg

Diagnostiek, behandelproces en doelgroep

De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces). Tevens is zij in staat om (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken (het behandelproces). Daardoor levert zij een positieve bijdrage aan een optimale participatie van het kind in zijn omgeving. Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces.

Rol van de kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut is geschoold op het gebied van medische en psychosociale kinderspecialismen, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. Naast de rol van specialist (diagnostiek en behandeling), worden kinderfysiotherapeuten ook ingezet in de rol van professioneel leider (zorgvernieuwing binnen de werksetting), beroepsontwikkelaar (beroepsinnovatie) en de rol van adviseur (consultatie door beroepsgenoten, medebehandelaars en andere professionals).

Kinderfysiotherapie wordt uitgeoefend door