Echografie

In onze praktijk kunnen we gebruik maken van echografie. Tijdens het echografisch onderzoek brengen we weefsel, zoals pezen, spieren, banden en slijmbeurzen in beeld en doen we onderzoek naar de mogelijke oorzaak van uw pijnklachten. 

We kunnen echografie toepassen als aanvulling op het reguliere fysiotherapeutische onderzoek, bijvoorbeeld om de ernst van een (sport)blessure in kaart te brengen. Soms kunnen we met behulp van echo ook vaststellen waarom er bij u sprake is van een afwijkend beloop van het herstel bij een klacht. 
Dankzij echografie kunnen wij snel en duidelijk uw klachtenbeeld in kaart brengen, wat ons helpt bij het opstellen van uw behandelplan. 

Vergoeding

Echografie wordt vergoed door de zorgverzekeraar uit de aanvullende verzekering. Mocht u geen aanvullende verzekering hebben dan verwijzen we u graag naar de tarieven onder het kopje praktijk op deze website. 
Om in aanmerking te komen voor een echografisch onderzoek heeft u een consult verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. 

Na het onderzoek

Bespreken we met u de uitslag van het echografisch onderzoek en zullen we een verslag sturen naar uw huisarts of specialist. Mocht er worden besloten door te gaan of te starten met fysiotherapie dan gaat u terug naar uw eigen therapeut. 

Goed om te weten

- Het onderzoek is pijnloos en ongevaarlijk
- Het onderzoek kan dynamisch, dus onder beweging, worden uitgevoerd
- U hoeft niet op een wachtlijst of naar het ziekenhuis, u kunt gewoon in onze praktijk voor fysiotherapie terecht
- Indien gewenst kan het onderzoek worden herhaald (evaluatief) om na een periode van revalidatie het herstel in kaart te kunnen brengen
- Indien nodig, bijvoorbeeld bij schade, kunnen we heel gericht doorverwijzen naar arts of specialist

 

 

 

Echografie wordt uitgeoefend door