Huisregels

Huisregels, privacy- en betalingsreglement

Binnen onze praktijk zijn meestal meerdere personen (cliënten en medewerkers) tegelijkertijd aanwezig. Om alles prettig te laten verlopen en een veilige (werk)omgeving te creëren voor iedereen hebben we een aantal huisregels opgesteld. Onderstaand kunt u deze huisregels nalezen:

Huisregels

- Binnen de praktijk gelden de algemene (fatsoens)normen en waarden.
- Er geldt een algeheel rookverbod binnen de praktijk.
- Huisdieren zijn binnen de praktijk niet toegestaan.
- Laat u geen waardevolle spullen achter in de wachtkamer danwel kleedkamers.
- Voor het opbergen van uw waardevolle spullen kunt u gebruik maken van de lockers in de kleedkamers (geldt alleen voor locatie Lewenborg).
- De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van eigendommen binnen de praktijk.
- Tijdens het oefenen in de oefenzaal is het gebruik van een handdoek verplicht.
- Na het gebruik van apparatuur in de oefenzaal dient u de apparaten netjes en schoon achter te laten.
- Bij afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut (bijvoorbeeld bij vakantie of ziekte) kan de behandeling, in overleg met u, door een bevoegd fysiotherapeut worden overgenomen.
- In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen en instructies van onze medewerkers en/of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer, ambulancepersoneel etc.) op te volgen.
- U dient op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar en draagt de financiële verantwoordelijkheid voor de behandelingen die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

Privacyreglement

Onze praktijk voldoet aan alle eisen met betrekking tot de rechten en plichten van zowel patiënt als zorgaanbieder. Voor meer informatie:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht/inhoud/rechten-in-de-zorg

Betalingsreglement

- Indien uw behandelingen niet door uw zorgverzekeraar vergoed worden, ontvangt u een factuur van ons.
- De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
- Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan bent u eveneens wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.
- De incassokosten bedragen, conform de Wet Incassokosten, minimaal 40 euro.
- Daarnaast kunnen de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure op u worden verhaald.