GGZ

Als u een psychische aandoening heeft, heeft dat invloed op uw leven. Maar door uw manier van leven aan te passen, kunt u ervoor zorgen dat u minder last heeft van uw situatie. Gezondheidscentrum Lewenborg heeft daarvoor een speciaal zorgprogramma Angst en Depressie.

Angst en depressie

Iedereen is wel eens angstig. Maar als angst lang aanhoudt of niet helemaal verdwijnt, kun je niet meer goed functioneren. Iedereen voelt zich wel eens somber of lusteloos. Duurt zo’n sombere stemming langer dan gebruikelijk is in de omstandigheden, dan kán er sprake zijn van een depressie. Angst en depressie zijn niet hetzelfde maar hebben wel veel met elkaar te maken. Angstige gevoelens gaan vaak vooraf aan een depressie of ontstaan gelijktijdig met een depressie.

Klachten

Klachten bij angst of depressie kunnen onder meer zijn: somberheid, slecht slapen, een gespannen gevoel, nergens plezier in hebben, weinig energie hebben, moeheid, slechte concentratie, besluiteloosheid, gering gevoel van eigenwaarde, niet onder de mensen durven komen.

Het zorgprogramma Angst en Depressie is bedoeld voor:

- mensen die last hebben van angsten, paniekaanvallen, en depressieve klachten
- mensen met lichamelijke klachten zoals hyperventilatie, hartkloppingen, of andere stresssymptomen die een gevolg zijn van angst of depressiviteit

Als u zelf iets aan uw klachten wilt doen en bereid bent tot enig zelfonderzoek, is dit zorgprogramma geschikt voor u.

Wat houdt het zorgprogramma Angst en Depressie in?

- In de gesprekken met uw zorgverlener worden uw problemen in kaart gebracht
- U krijgt uitleg over menselijke reacties en inzicht in uw gedachten en emoties
- U krijgt hulp bij het zoeken naar oplossingen en oefent vaardigheden om problemen op te lossen
- U krijgt ontspanningsoefeningen aangereikt
- Als u antidepressieve medicijnen gebruikt, bekijken we jaarlijks hoe het met u gaat
- Sommige mensen zijn vatbaar voor een terugkerende depressie. Voor hen zijn er preventieactiviteiten

Samen met uw zorgverleners

In het zorgprogramma werkt u zelf aan uw gezondheid, samen met uw zorgverleners: huisarts en praktijkondersteuner-ggz, psycholoog, een fysiotherapeut gespecialiseerd in psychosomatische klachten en een haptonoom.

Meer informatie kunt u vinden onder de volgende link:

http://www.gezondheidscentrumlewenborg.nl/Zorgprogramma-angst-en-depressie