CVRM

Onder hart- en vaatziekten verstaan we allerlei aandoeningen aan het hart en de bloedvaten. Van een te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk, tot een vaatvernauwing of hartinfarct. Als u iets dergelijks heeft meegemaakt, of u heeft hierop een verhoogd risico, dan kan een gezonde(re) leefstijl van groot belang zijn.

Risicofactoren

Leeftijd of erfelijke factoren, zoals een aangeboren hartafwijking, kunnen een rol spelen bij hart- en vaatziekten of het risico daarop. Aan deze risicofactoren kunt u zelf niks doen. Er zijn echter ook risicofactoren waar u zelf wel invloed op kunt hebben:

- Levensstijl: voeding, roken, drinken, beweging, lichaamsgewicht en stress

Het zorgprogramma Hart- en vaatziekten

In het zorgprogramma bieden wij u de hulp om u te helpen bij het optimaliseren van uw levensstijl om het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen of om te voorkomen dat u (toenemende) klachten krijgt van hart- en vaatziekten. Door de samenwerking van meerdere disciplines kunnen wij u helpen met alle aspecten van het verbeteren van uw levensstijl. Zo helpt de diëtiste u met uw voeding en de POH kan u helpen met het stoppen met roken. De fysiotherapeut helpt u met het verbeteren van uw beweegpatroon. Wij helpen u met het kennis maken met bewegen of sporten, of het mogelijk maken om meer te gaan bewegen dan u gewend bent. Hiervoor beschikken wij over een mooie oefenzaal, met alle benodigde apparatuur.

Samen met uw zorgverleners

In het zorgprogramma werkt u zelf aan uw gezondheid samen met uw zorgverleners: huisarts, praktijkverpleegkundige, doktersassistente, apotheker, diëtist, fysiotherapeut en LabNoord. De huisarts is de hoofdbehandelaar.

Kosten

De fysiotherapeutische behandeling/beweegprogramma wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. 

Meer informatie kunt u vinden onder de volgende link:

http://www.gezondheidscentrumlewenborg.nl/Zorgprogramma-hart-en-vaatziekten