Psychosomatische fysiotherapie

Lichaam en geest onafscheidelijk duo

Psychosomatisch fysiotherapeuten kijken naar het verband tussen lichaam, geest en leefomgeving. Geregistreerde psychosomatische fysiotherapeuten (binnen onze praktijk Suzanna Bakker) zijn gespecialiseerd in het behandelen van klachten die samenhangen met stress, en klachten als pijn en vermoeidheid waarvoor geen direct lichamelijke oorzaak kan worden gevonden. Vaak is er dan sprake van "psychosomatische klachten": lichamelijke klachten waarbij psychische en sociale factoren een rol spelen.

De psychosomatische fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning. U leert hoe uw lichaam werkt en hoe u daar zelf invloed op heeft. U leert uw lijf te begrijpen en de therapeut helpt u een gezonde levensstijl te ontwikkelen en toe te passen.

Hoe ontstaan psychosomatische klachten?

Ieder mens heeft zijn eigen levensritme en -patroon. Allemaal gaan we op onze eigen manier om met ons lichaam en onze geest. Voelen we ons goed, dan betekent dit dat lichaam, geest en leefomgeving in balans zijn. Door omstandigheden kan die balans verstoord raken. Bijvoorbeeld door stress, op het werk of privé. Of door ziekte, een ongeluk of een traumatische ervaring. Vaak is zo’n verstoring een sluipend proces.
In principe trekt uw lichaam aan de bel als er iets niet in orde is. U herkent het signaal en reageert erop. Maar staat u voortdurend onder druk, dan kan het gebeuren dat u de signalen van uw lichaam niet altijd meer herkent en gaat negeren. Daar kunnen tal van klachten uit voortkomen, zoals hoofdpijn en klachten aan uw nek, rug, bekken, maag/darm en buik. Maar ook klachten als:

- Extreme vermoeidheid
- Niet kunnen ontspannen
- Druk op de borst of hartkloppingen
- Onverklaarde spier- en gewrichtspijn
- Benauwdheid, moeite met ademhalen
- Lusteloos, prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
- Slecht of juist heel veel slapen
- Angstig en onzeker zijn
- Concentratieproblemen
- Somber zijn en veel piekeren

Hoe komt u weer in balans?

Uw psychosomatische fysiotherapeut kan u helpen de klachten en signalen van uw lichaam te begrijpen. Bewustwording is hierbij heel belangrijk; leren voelen en ervaren wat er in uw lijf gebeurt in bepaalde situaties. Samen gaat u bijvoorbeeld aan de slag met ontspanningsoefeningen, het veranderen van de factoren die de klacht in stand houden en het respecteren van uw grenzen. De lichamelijke klacht die u heeft is hierbij het aangrijpingspunt, maar meer dan "gewone" fysiotherapeuten kijken psychosomatisch fysiotherapeuten naar de hele persoon en zijn/haar leefomgeving. Kortom, de psychosomatisch fysiotherapeut helpt u weer "in balans" te komen!

Samenwerking met andere deskundigen

Voor de behandeling van psychosomatische klachten is soms samenwerking met andere deskundigen nodig. De psychosomatisch fysiotherapeut werkt dan - met uw toestemming - samen met de verwijzend arts, een psycholoog, een bedrijfsarts of andere zorgverleners. Zij stemmen hun activiteiten op elkaar af, zodat u zo goed en zo vlot mogelijk herstelt.

Algemene informatie

Psychosomatische fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Indien u aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen hieruit vergoed. Bent u niet aanvullend verzekerd informeer dan naar onze tarieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaresse.

Kijk voor meer informatie http://www.psychosomatischefysiotherapie.nl

Psychosomatische Fysiotherapie wordt uitgeoefend door